کارگاه درمان تروما جنسی

00

اردیبهشت'۰۰

تروماتولوژی (تروماشناسی)

تروماتولوژی(تروماشناسی) این وبینار اولین جلسه آنلاین از سلسله جلسات تروماتولوژی(ترومای پیچیده) است که به آسیب ها و تروماهای دوران کودکی …

مشاهده

00

آبان'۹۹

کارگاه ارزیابی بالینی تروما (آسیب) جنسی

ارزیابی بالینی تروما ( آسیب) جنسی تاریخ برگزاری ۲۸ آبان مدرسین: دکتر علی اکبر ارجمندنیا (دانشیار دانشگاه تهران). هاشم قادری(کاندیدای …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.