کارگااه روانشناسی

00

اسفند'۹۶

کارگاه روانشناسی شکست عاطفی و طرحواره درمانگری / تهران

تاریخ برگزاری : ۱۶ و ۱۷ اسفند ۹۶ / مدرس: دکتر لعیا سادات میری / تلفن ثبت نام : ۰۹۳۰۸۱۵۵۸۱۶/ نشانی برگزاری …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.