پیش بینی زلزله

00

دی'۹۶

امر غیر قابل پیش بینی!

به گمانم سال ۱۳۷۰ بود که یک روز فضای تحریریۀ روزنامۀ اطلاعات ملتهب شد. اغلب افراد به نحوی دل نگران …

مشاهده

00

دی'۹۶

بین اخبار زلزله و احتمال وقوع آن رابطه ای وجود دارد ؟

بالاخره تهران هم لرزید ، اتفاقی که سالها حتی فکر کردن به آن لرزه به اندام هر تهرانی می انداخت …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.