نمره گذاری و تفسیر MMPI 2

00

اردیبهشت'۹۹

کارگاه آنلاین اجرا، نمره گذاری و تفسیر MMPI 2

کارگاه آنلاین اجرا، نمره گذاری و تفسیر MMPI 2 مدرس: دکتر حمید یعقوبی – دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد؛ – …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.