نازیلا پایدار

00

بهمن'۹۷

جلسات گفتگو با موضوع تئوری انتخاب

جلسات گفتگو با موضوع تئوری انتخاب برگزار کننده آخرین جلسه گپ و گفت در سال ۹۷ انسان هابایدبه گونه ای …

مشاهده

00

دی'۹۷

کارگاه روانشناسی تکنیک های ارتباط موثر

کارگاه روانشناسی تکنیک های ارتباط موثر تکنیک های ارتباط موثر با بهره گیری از فاکتورهای عشق ورزی و لذت تاریخ …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.