مکانیسم دفاعی

00

بهمن'۹۶

پنجمین دوره جامع شخصیت و مکانیزم های دفاعی

مدرس : دکتر علیرضا طهماسب (دانش آموخته دانشگاه زیگموند فروید اتریش) زمان برگزاری : ۴۰ ساعت جمعه ها از ۱۳ …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.