مهرنوش اثبانی

00

دی'۹۶

دوره جامع درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

انجمن علمی روان شناسی سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می کند‌ / مدرسین: دکتر مهرنوش اثباتی و دکتر علی …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.