منابع دکتری روانشناسی

00

فروردین'۰۰

کنکور دکتری به روایت رتبه یک( رایگان)

کنکور دکتری به روایت رتبه یک( رایگان) لایو تعاملی گروه پله اول با مطهره فسنقری( رتبه یک کنکور دکتری) تاریخ …

مشاهده

00

آذر'۹۶

دوره آمادگی آمار و روش تحقیق ارشد و دکتری ۹۷ / کد پاییز

شرکت در جلسه اول رایگان است./ مدرس: دکتر محمد حسین ضرغامی / موسسه علم گستر / گروه آموزشی استاد نتاج/ …

مشاهده

00

آذر'۹۶

دوره تخصصی آمار و روش تحقیق

شروع دوره : آذر ماه ۹۶ / مدت دوره : ۵۰ ساعت / مدرس: دکتر جواد خلعتبری / ویژه داوطلبان …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.