مصاحبه_تشخیصی

00

بهمن'۹۶

کارگاه روانشناسی مصاحبه بالینی تشخیصی (تهران)

مدرس: تدریس دکتر احسان فتوحی / اولین قدم برای درمانگران / ازسری کارگاههای مجموعه تخصصی اموزش مجازی الف/ کسب اطلاعات …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.