مشاوره مبتنی بر ذهن آگاهی

00

فروردین'۹۸

کارگاه تخصصی روش های مشاوره مبتنی بر ذهن آگاهی (Mindfulness)

? کارگاه تخصصی روش های مشاوره مبتنی بر ذهن آگاهی (Mindfulness) تاریخ برگزاری : ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۹۸ ساعت …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.