مداخله_در_بحران

00

بهمن'۹۶

کارگاه روانشناسی مدیریت مداخله در بحران / تهران

با امتیاز بازآموزی / ۱۰ درصد تخفیف کارگاه برای اعضای خانه روانشناسان / زمان برگزاری : ۱۰ اسفند ۹۶ / …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.