لاهیجان

00

دی'۹۶

کارگاه آموزشی ارتباط موثر با افراد دشوار (لاهیجان)

ویژه ی عموم و خانواده ها؛ برای اولین بار در مرکز جامع اعصاب و روان لاهیجان — مدرسین : جواد …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.