قائمشهر

00

اسفند'۹۶

کارگاه روانشناسی تخصصی حل تعارض زوجین / قائمشهر

مدرس:دکتر نسترن براهیمی / زمان:۱۰ و۱۱ اسفند/ باارائه مدرک معتبرپایان دوره/ مکان:کلینیک نویدسلامت قائم / تلفن ثبت نام : ۰۹۳۹۰۰۳۰۳۸۸ …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.