فیلم های درمان جان فردریکسون

00

تیر'۹۹

کارگاه بررسی و تحلیل فیلم های درمان جان فردریکسون، درمانگر روانپویشی فشرده و کوتاه مدت (istdp)

کارگاه بررسی و تحلیل فیلم های جان فردریکسون، درمانگر روانپویشی فشرده و کوتاه مدت (istdp) ویژه روانشناسان و کارآموزان رویکرد …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.