فلسفه اخلاق

00

آذر'۹۶

دیدگاه اریک فروم در باب سنخ شناسی انسان و نسبت آن با آزادی و قدرت

?اریک فروم می‌گفت انسانها را به دو دسته بزرگ می‌توان تقسیم کرد: یکی کسانی که از آنها به تمامیت‌خواه، جامعیت‌طلب …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.