علیرضا اندامی

00

مرداد'۹۸

دوره جامع تشخیص اختلالات روانی و اصول مصاحبه بالینی بر اساس DSM5

دوره جامع تشخیص اختلالات روانی و اصول مصاحبه بالینی بر اساس DSM5 در تهران سرفصل های دوره جامع ۶۶ ساعته …

مشاهده

00

تیر'۹۸

دوره جامع تشخیص اختلالات روانی و اصول مصاحبه بالینی بر اساس DSM5 در تهران

سرفصل های دوره جامع تشخیص اختلالات روانی و اصول مصاحبه بالینی بر اساس DSM5 ?مروری بر ساختار کلی DSM ?تفاوتهای …

مشاهده

00

آذر'۹۷

آشنایی با ملال جنسیتی بر اساس DSM-5

آشنایی با ملال جنسیتی بر اساس DSM-5 با حضور ریاست انجمن تراجنسیتی های ایران مدرس: آقای علیرضا اندامی + رییس انجمن …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.