علوم انسانی

00

آذر'۹۶

کارگاه آموزشی نگارش مقاله علمی – پژوهشی

گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده  تاریخ ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:/ زمان برگزاری : پنجشنبه ۳۰ …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.