شناسه DOI چیست

00

اسفند'۹۶

شناسه DOI چیست ؟

در ادبیات فن DOI یا  (Digital Object Identifier)، استانداردی است برای شناسایی و دسترسی به اسناد در محیط دیجیتال که …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.