سکس_تراپی

00

اردیبهشت'۹۷

دوره حرفه ای و کاربردی آموزش س ک س تراپی وتربیت رواندرمانگر اختلالات جنسی / تهران

بنیـاد روانشنـاختـی راز برگـزار میـکند: مدرسین : دکتر مهری نجات ، دکتر حمید مهرابی ، دکتر فاطمه آذرتاش / تاریخ …

مشاهده

00

اسفند'۹۶

دوره جامع ۱۱۰ ساعته تربیت درمانگر جنسی ( س ک ستراپی ) / مشهد

مدرس: دکترحمید مهرابی / دکترای روانشناسی سلامت جنسی ومدرس دانشگاه لیون۲فرانسه/ شروع دوره:  ۱۹اردیبهشت/ تخفیف ویژه مخاطبینی که تا پایان۹۶ …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.