ساری

00

بهمن'۹۶

کارگاه نوروفیدبک عمومی – ساری

مدرس : دکتر محمد علی نظری/ تاریخ برگزاری : ۱۷تا ۱۹ بهمن ماه / با گواهی معتبر مرکز مشاوره دانشگاه تهران …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.