راجرز

00

دی'۹۶

خودشکوفایی چیست ؟

?خودشکوفایی ، که از آن تعابیر مختلفی شده است،‌ مثل self-actualization, self-fulfillment, personal development. خودشکوفایی به این معنی است که …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.