دکتر رزگار محمدی

00

تیر'۹۸

تربیت درمانگر روان درمانی وجودی در تهران

دوره جامع روان درمانی مبتنی بر رویکرد اگزیستانسیال و نگاه پدیدارشناسی آکادمی رواندرمانی اگزیستانسیال کلینیک راه سوم برگذار میکتد: مزایای …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.