دکتر احمد زیدآبادی

00

دی'۹۶

امر غیر قابل پیش بینی!

به گمانم سال ۱۳۷۰ بود که یک روز فضای تحریریۀ روزنامۀ اطلاعات ملتهب شد. اغلب افراد به نحوی دل نگران …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.