دوره سوپروایزری افسردگی

00

شهریور'۹۸

دوره سوپروایزری در تبریز

دوره جامع و تخصصی سوپروایزری پیشرفته شناختی رفتاری اختلالات افسردگی، وسواسی جبری، اضطراب فراگیر، وحشتزدگی، گذرهراسی، هراس اجتماعی و زوج …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.