دوره خود شناسی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل( TA) در تهران

00

آبان'۹۹

کارگاه جامع تحلیل رفتار متقابل TA

دوره جامع تحلیل رفتار متقابل TA همراه با اعطای گواهی معتبر و قابل ترجمه و مورد تایید وزارت علوم ۵۰ …

مشاهده

00

آذر'۹۷

دوره خود شناسی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل( TA) در تهران

دوره خود شناسی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل( TA) در تهران دوره مقدماتی ۶ جلسه ای روزهای یکشنبه از ساعت …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.