دوره جامع پرسشنامه های عینی شخصیت

00

بهمن'۹۹

دوره جامع پرسشنامه های عینی شخصیت

🔹دومین دوره جامع پرسشنامه های عینی شخصیت🔹 ۴۸ساعت آموزش تخصصی آنلاین با ارائه مدرک مورد تایید سازمان نظام روانشناسی و …

مشاهده

00

آذر'۹۹

دوره جامع پرسشنامه های عینی شخصیت

با استقبال کم نظیر شما، دورۀ جامع پرسشنامه های عینی شخصیت تکمیل ظزفیت شد. به دلیل محدودیت ظرفیت کارگاه، عدۀ …

مشاهده

00

آذر'۹۹

دورۀ جامع پرسشنامه های عینی شخصیت

از شما دعوت می کنیم در 🔹دوره جامع پرسشنامه های عینی شخصیت🔹 که در آن دکتر کامبیز کامکاری، ۱۰ پرسشنامۀ …

مشاهده

00

آذر'۹۹

دورۀ جامع پرسشنامه های عینی شخصیت

دوره جامع پرسشنامه های عینی شخصیت ۵۰ ساعت آموزش تخصصی آنلاین 🏅با ارائه مدرک مورد تایید سازمان نظام روانشناسی و …

مشاهده

00

آبان'۹۹

دورۀ جامع پرسشنامه های عینی شخصیت

., ۱۹.۱۱.۲۰ ۱۶:۵۸ مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره روان نما و کلینیک ایران برگزار می کند: 🔴 برای اولین بار …

مشاهده

00

آبان'۹۸

دوره جامع پرسشنامه های عینی شخصیت

دوره جامع پرسشنامه های عینی شخصیت در تهران مدرسین : دکتر کامبیز کامکاری – دکتر شهره شکرزاده شروع دوره : …

مشاهده

00

مرداد'۹۸

دوره جامع پرسشنامه های عینی شخصیت

اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه شخصیتی نئو ۳ (NEO-PI-3) اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.