دوره جامع تربیت درمانگر اگزیستانسیال

00

دی'۹۸

دوره جامع تربیت درمانگر اگزیستانسیال

آکادمی رواندرمانی اگزیستانسیال کلینبک راه سوم برگذار میکتد: دوره جامع روان درمانی مبتنی بر رویکرد اگزیستانسیال و نگاه پدیدارشناسی مزایای …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.