دوره آموزشی مکانیسم های دفاعی

00

آبان'۹۸

کارگاه اختلالات شخصیت و مکانیسم های دفاعی

کارگاه اختلالات شخصیت و مکانیسم های دفاعی در تهران مدرسین دوره: علیرضا اندامی، عفت شیرازی (دکتری تخصصی روانشناسی) تاریخ برگزاری: …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.