درمان شناخت محور

00

بهمن'۹۶

کارگاه روانشناسی درمان شناخت محور مبتنی بر حضور و پویایی در لحظه (MBCT) در افسردگی / تهران

دانشگاه تهران برگزار می کند : مدرس: دکتر سید محسن فاطمی / با ارائه گواهی/ تاریخ برگزاری پنج شنبه و …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.