درمان شناختی رفتاری اضطراب

00

اسفند'۹۹

کارگاه مدیریت اضطراب:از تشخیص تا درمان

کارگاه: مدیریت اضطراب؛ از تشخیص تا درمان 💎مدرسان: فهیمه باهنر و سیدمسعود محسن الحسینی ☑️ فرایند برگزاری این کارگاه: ۱) …

مشاهده

00

آبان'۹۹

درمان شناختی رفتاری اضطراب اجتماعی

🌴مرکزمشاوره وخدمات روانشناختی”مهروماه” برگزارمیکند: ♦️درمان شناختی رفتاری اضطراب اجتماعی ♦️مدرس:دکترمهدی اکبری دانشیارگروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تهران 🍁باارائه مدرک معتبر …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.