حسن حمید پور

00

اسفند'۹۶

کارگاه روانشناسی تخصصی اصول و مبانی “CBT” (مقدماتی) / آمل

کلینیک رهنمون برگزار می کند : زمان برگزاری : ۱۷ و ۱۸ اسفندماه  ۹۶ / مدرس: دکتر حسن حمیدپور / …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.