تالش

00

بهمن'۹۶

کارگاه روانشناسی ( درمان شناختی رفتاری اضطراب اجتماعی )- تالش

مدرس : دکتر حمزه علیمرادی / تاریخ برگزاری : ۲۵ بهمن ۹۶ / تلفن ثبت نام : ۰۹۳۸۰۸۸۰۶۹۹ – ۰۱۳۴۴۲۲۰۲۶۶ …

مشاهده

00

بهمن'۹۶

کارگاه روانشناسی ( رفتار درمانی شناختی اضطراب اجتماعی ) – تالش

مدرس: دکتر حمزه علیمرادی / تاریخ برگزاری : ۲۵ بهمن ۹۶ / تلفن ثبت نام: ۰۹۳۸۰۸۸۰۶۹۹ – ۰۱۳۴۴۲۲۰۲۶۶ / هزینه …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.