بیوک_تاجری

00

بهمن'۹۶

کارگاه روانشناسی درمانگری های نوین در اعتیاد / کرج

مدرس: دکتر بیوک تاجری / تاریخ برگزاری : ۱۱ اسفند ۹۶ / ساعت برگزاری : ۹ الی ۱۷ / با …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.