بازیـدرمانی

00

مرداد'۹۷

کارگاه روانشناسی تربیت بازی درمانگر در شیراز

تاریخ شروع دوره : اول شهریور / مدرس: دکتر سید محسن اصفری نکاح / با ارایه گواهینامه از وزارت علوم …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.