اکسترنشیپ

00

آذر'۹۶

 دوره چهار روزه اکسترنشیپ زوج درمانگری هیجان مدار (اصفهان )

برای اولین بار در ایران دانشگاه اصفهان ‍با همکاری مرکز مشاوره آفتاب مهر برگزار می کند — زیر نظر دکتر …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.