اکترنشیپ

00

بهمن'۹۶

اولین دوره اکسترنشیپ زوج درمانگری هیجان _مدار (تهران)

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی با مرکز بین المللی (IEECFT)درمان هیجان مدار زیر نظر دکتر سوزان جانسون …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.