انیاگرام

00

مرداد'۹۸

دوره آنلاین تیپ شناسی انیاگرام

دوره آنلاین تیپ شناسی انیاگرام این دوره بر اساس تحقیقات علمی و تجربیات عملی و درمانی ۱۴ سال گذشته طراحی …

مشاهده

00

مهر'۹۷

کارگاه روانشناسی تیپ شناسی انیاگرام در تهران

کارگاه روانشناسی تیپ شناسی انیاگرام در تهران آشنایی با ۹ تیپ شخصیتی روابط بین تیپ ها راهکارهای درمانی ابزاری مناسب …

مشاهده

00

تیر'۹۷

کارگاه روانشناسی مقدماتی تحلیل رفتار متقابل / تهران

شروع دوره : ۱۲ تیر ۹۷ / مدت دوره : ۲۴ ساعت ، در ۸ جلسه / مدرس: سید فریدالدین …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.