انسانگرا

00

بهمن'۹۶

کارگاه روانشناسی مبانی اگزیستانسیالیسم و ارتباط آن با روانشناسی وجودی و خودشکوفایی / تهران

روان نگر برگزار می کند: با سخنرانی دکتر محقق و با حضور استاد عدل / زمان : پنجشنبه ۳ اسفند/ …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.