انجمن روانشناسی ایران

00

بهمن'۹۶

کارگاه روانشناسی مداخله در شکست های عاطفی

انجمن روان شناسی ایران برگزار می کند : معرفی یک مدل بومی/ زمان:جمعه ۱۳ بهمن ۹۶/ مدرس: دکتر مجیدمحمود علیلو …

مشاهده

00

آذر'۹۶

فراخوان ارسال مطلب برای خبرنامه زمستان ١٣٩۶ انجمن روانشناسی ایران

به استحضار می رساند خبرنامه زمستان ۱۳۹۶ انجمن روانشناسی ایران در اواسط دی ماه ۱۳۹۶ منتشر میشود. لطفاً مطالب و …

مشاهده

00

آذر'۹۶

دوره جامع تربیت روان درمانگر کودک با رویکرد شناختی رفتاری

(همراه با کار عملی) زمان: فروردین تا خرداد ۱۳۹۷ / مدرس: دکتر کارینه طهماسیان/ انجمن روان¬شناسی ایران برگزار می کند/ …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.