انتخاب_رویکرد

00

فروردین'۹۷

انتخاب رویکرد در روان درمانی / تهران

زمان برگزاری : ۳۰ و ۳۱ فروردین / هزینه : ۳۸ هزار تومان / تلفن ثبت نام : ۰۲۱۴۴۲۱۵۳۲۲ – ۰۹۱۹۶۶۰۲۱۳۰ …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.