ارتباط والد و فرزند

00

آبان'۹۷

کارگاه ارتباط سالم و شناخت تعارض ها عاطفی تکراری و با بازسازی الگوی درونی شده والدین ( بر اساس روابط موضوعی)

کارگاه ارتباط سالم و شناخت تعارض ها عاطفی تکراری و با بازسازی الگوی درونی شده والدین ( بر اساس روابط …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.