اختلال روانی

00

دی'۹۶

دومین دوره جامع تربیت درمانگر کودک

مدرس:دکتر الهام ده یادگاری — فوق دکتری روانشناسی کودک از سوئد– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران– شروع: ۱۳دی/چهارشنبه …

مشاهده

00

دی'۹۶

کارگاه آموزشی کاربرد سیستم شناختی خودتنظیمی در درمان اختلالات روانی

مرکز مشاوره جهت برگزار می کند : مدرس : دکتر محمد علی احمدوند — زمان برگزاری : ۲۰ و ۲۷ …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.