اختلال جنسی

00

آذر'۹۷

آشنایی با ملال جنسیتی بر اساس DSM-5

آشنایی با ملال جنسیتی بر اساس DSM-5 با حضور ریاست انجمن تراجنسیتی های ایران مدرس: آقای علیرضا اندامی + رییس انجمن …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.