اخبار زلزله

00

دی'۹۶

بین اخبار زلزله و احتمال وقوع آن رابطه ای وجود دارد ؟

بالاخره تهران هم لرزید ، اتفاقی که سالها حتی فکر کردن به آن لرزه به اندام هر تهرانی می انداخت …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.