ابژه

00

آذر'۹۶

دوره جامع روانکاوی مبتنی بر رویکرد روابط ابژه

کلینیک احیا برگزار میکند : تاریخ برگزاری : پنج شنبه ها از ۳۰ آذر در ۱۰ هفته — ۴۰ ساعت …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.