آموزش_مدیتیشن

00

بهمن'۹۶

اولین دوره تربیت مدرس/ تربیت کاربر تن آرامی- ذهن آرامی- ذهن آگاهی مبتنی بر تمرکز هندسی (شیراز )

انجمن علوم اعصاب ایران- شاخه فارس و آزمایشگاه علوم اعصاب دانشکده علوم و فن آوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.