آدلر

00

دی'۹۶

کارگاه فرزندپروری آدلری

انجمن علمی روانشناسی کودکان استثنایی برگزار می کند : مدرس : دکتر علیزاده / زمان برگزاری :۱۰ اسفند ۹۶ / …

مشاهده

00

دی'۹۶

کارگاه روان درمانی آدلری کودک

انجمن علمی روانشناسی کودکان استثنایی برگزار می کند: مدرس : دکتر علیزاده / زمان برگزاری : ۵ بهمن ۹۶ / …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.