کارگاه

آنلاین
هوشمندی کلامی
دکتر رضا برومند
آنلاین
Online Summer school of cognitive and social rehabilitation
اساتید برجسته بین المللی از دانشگاه های هاروارد، ایلینوی،نورث وسترن، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، گوتینگن