کارگاه تصمیم آگاهانه

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=34243
کارگاه تصمیم آگاهانه

مشخصات دوره

۱۰ ساعت

معرفی دوره

کارگاه تصمیم آگاهانه

مژده برای دوستانی که میخواهند همراه و هم مسیر زندگی خود را آگاهانه انتخاب کنند، بستری فراهم آوردیم تا در کنار هم یاد بگیریم چه طور از ارتباطمان احساس رضایتمندی و خوشحالی داشته باشیم.

مدرس: بهاره رسولیان

تلفن ثبت نام : 09912337746

 

معرفی استاد

بهاره رسولیان ( )