کارگاه تخصصی مشاوره پیش از ازدواج

کارگاه تخصصی مشاوره پیش از ازدواج

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کارگاه آنلاین تخصصی مشاوره پیش از ازدواج
با تدریس دکتر گیتی همتی راد و دکتر سیما عسگری

🔴ظرفیت محدود

🔴با ارائه مدرک از سازمان نظام روانشناسی
شروع دوره از : ۱۷ فروردین تاریخ ثبت نام فقط تا ۱۵ فروردین
سر فصل ها:
اهمیت ازدواج و آموزش های پیش از ازدواج
تصورات غلط درباره ازدواج
عوامل موثر در جذابیت
اشتباهات رایج در فرآيند آشنایی
عشق و ازدواج ملاک های اشتباه در انتخاب همسر
علایم هشدار دهنده ازدواج
فرایند مشاوره پیش از ازدواج
عناصر اصلی مشاوره ازدواج
روش های اساسی مشاوره ازدواج
ساختار مشاوره پیش از ازدواج
روش های ارزیابی .حیطه های مهم ارزیابی
ارزیابی شخصیت و پختگی روانشناختی
NEO-MCMI
سبک های شخصیت نئو
تفسير ترکيب مولفه های شخصیت
شیوه های جمع بندی و نتیجه گیری از فرایند ارزیابی

تلفن ثبت نام : ۰۹۱۹۷۰۷۰۷۴۰

اینستاگرام : Moshavereh.rad

معرفی استاد